Burze.dzis.net

Strona na temat zagrożeń pogodowych

Załóż konto | Logowanie

Dla Webmasterów

Jeśli chcesz umieścić na stronie miniaturkę map lub ramkę z danymi tekstowymi, to możesz skorzystać z poniższego kodu HTML

Ważna uwaga
Mapy zawarte na stronie można kopiować, hotlinkować, lecz obwarowane jest to pewnymi zasadami.
Należy zachować odnośnik do źródła lub zawrzeć informację o źródle. Przy braku informacji o źródle, hotlinkowanie plików przez taką stronę może zostać zablokowane.

Użytkownicy, korzystający ze skryptów do ciągłego, regularnego pobierania plików (w określonych odstępach czasu) mogą, to robić, pod warunkiem że ich działanie nie będzie uciążliwe. Mapy pogodowe aktualizowane są co 5 minut, więc nie ma potrzeby pobierać plików częściej.

Ramka z ostrzeżeniami dla wskazanej miejscowości.


Pokaż współrzędne
Pokaż wyładowania
Pokaż promień
Pokaż ostrzeżenia
Pokaż obecne ostrzeżenia
Pokaż szczegółową informację
Pokaż datę obowiązywania komunikatu
Pokaż plik graficzny zagrożenia
#
Paleta kolorów
#
Paleta kolorów
#
Paleta kolorów
#
Paleta kolorów
pxWygląd ramki można dostosować do swoich potrzeb. Dostępne są następujące opcje:
miejscowosc - nazwa miejscowości, znajdująca się na liście miejscowości na stronie. Pole jako jedynie wymagane, pozostałe opcjonalne. Domyślnie warszawa
pokaz_wspolrzedne – wyświetla współrzędne wskazanej miejscowości, obok nazwy miejscowości. Domyślnie włączona true
pokaz_wyladowania – wyświetla informacje o wyładowaniach atmosferycznych. Odznaczenie powoduje wyłączenie całej opcji informowania o wyładowaniach atmosferycznych. Domyślnie włączona true
pokaz_promien - wyświetla informacje o przyjętym promieniu, dot. wyładowań atmosferycznych. Domyślnie włączone true
promien - promień objęty monitorowaniem, dot. wyładowań atmosferycznych. Przyjmuje tylko liczby w przedziale od 5 do 300. Skok co 5 do 100, powyższej skok co 50 do 300. Domyślnie 25km
pokaz_ostrzezenia – wyświetla informacje o dużym mrozie/upale, dużych opadach, silnym wietrze, burzach, trąbach powietrznych. Odznaczenie powoduje wyłączenie całej opcji (nie dotyczy informacji o wyładowaniach atmosferycznych). Domyślnie opcja włączona true
pokaz_obecne_ostrzezenia - wyświetla ostrzeżenia o mrozie, upale, opadach, burzy, trąbach powietrznych w momencie ich ogłoszona. Domyślnie opcja wyłączona false
pokaz_szczegolowy_opis - wyświetla szczegółową informację związaną z wydanym ostrzeżeniem. Domyślnie opcja włączona true
pokaz_date_obowiazywania - wyświetla datę obowiązywania komunikatu. Domyślnie opcja włączona true
pokaz_grafike - wyświetla obok opisu, plik graficzny obrazujący zagrożenie pogodowe. Domyślnie opcja wyłączona false
kolor_odnosnika - kolor odnośnika (nazwa miejscowości) przyjmuje kolory zapisane w HEX z pominięciem znaku (#) np. CDC0B0, C0B. Domyślnie 00E
kolor_tla - kolor tła przyjmuje kolory zapisane w HEX z pominięciem znaku (#) np. CDC0B0, C0B. Domyślnie FFC
kolor_naglowka - kolor tła nagłówka (nazwa miejscowości, współrzędne) przyjmuje kolory zapisane w HEX z pominięciem znaku (#) np. CDC0B0, C0B. Domyślnie FF9
kolor_ostrzezenia - kolor tła dla wszystkich ostrzeżeń, przyjmuje kolory zapisane w HEX z pominięciem znaku (#) np. CDC0B0, C0B. Domyślnie FFD
szerokosc - szerokość ramki. Domyślnie 350 px

Mapa burzowa Polski - statyczna

Mapa burzowa Polski

Mapa burzowa Polski - animowana

Mapa burzowa Polski

Mapa burzowa Polski - statyczna - obszar północno-zachodni

Mapa burzowa Polski

Mapa burzowa Polski - animowana - obszar północno-zachodni

Mapa burzowa Polski

Mapa burzowa Polski - statyczna - obszar północno-wschodni

Mapa burzowa Polski

Mapa burzowa Polski - animowana - obszar północno-wschodni

Mapa burzowa Polski

Mapa burzowa Polski - statyczna - obszar południowo-zachodni

Mapa burzowa Polski

Mapa burzowa Polski - animowana - obszar południowo-zachodni

Mapa burzowa Polski

Mapa burzowa Polski - statyczna - obszar południowo-wschodni

Mapa burzowa Polski

Mapa burzowa Polski - animowana - obszar południowo-wschodni

Mapa burzowa Polski

Mapa burzowa Polski - statyczna - obszar centrum

Mapa burzowa Polski

Mapa burzowa Polski - animowana - obszar centrum

Mapa burzowa Polski

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Polski

Mapa ostrzeżeń dla Polski

Mapa burzowa Austrii - statyczna

Mapa burzowa Austrii

Mapa burzowa Austrii - animowana

Mapa burzowa Austrii

Mapa burzowa Chorwacji - statyczna

Mapa burzowa Chorwacji

Mapa burzowa Chorwacji - animowana

Mapa burzowa Chorwacji

Mapa burzowa Czech - statyczna

Mapa burzowa Czech

Mapa burzowa Czech - animowana

Mapa burzowa Czech

Mapa burzowa Słowacji - statyczna

Mapa burzowa Słowacji

Mapa burzowa Słowacji - animowana

Mapa burzowa Słowacji

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii - statyczna

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii - animowana

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii - statyczna - obszar północno-zachodni

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii - animowana - obszar północno-zachodni

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii - statyczna - obszar północno-wschodni

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii - animowana - obszar północno-wschodni

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii - statyczna - obszar południowo-zachodni

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii - animowana - obszar południowo-zachodni

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii - statyczna - obszar południowo-wschodni

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii - animowana - obszar południowo-wschodni

Mapa burzowa Hiszpanii i Portugalii

Mapa burzowa Holandii - statyczna

Mapa burzowa Holandii

Mapa burzowa Holandii - animowana

Mapa burzowa Holandii

Mapa burzowa Niemiec - statyczna

Mapa burzowa Niemiec

Mapa burzowa Niemiec - animowana

Mapa burzowa Niemiec

Mapa burzowa Niemiec - statyczna - obszar północno-zachodni

Mapa burzowa Niemiec

Mapa burzowa Niemiec - animowana - obszar północno-zachodni

Mapa burzowa Niemiec

Mapa burzowa Niemiec - statyczna - obszar północno-wschodni

Mapa burzowa Niemiec

Mapa burzowa Niemiec - animowana - obszar północno-wschodni

Mapa burzowa Niemiec

Mapa burzowa Niemiec - statyczna - obszar południowo-zachodni

Mapa burzowa Niemiec

Mapa burzowa Niemiec - animowana - obszar południowo-zachodni

Mapa burzowa Niemiec

Mapa burzowa Niemiec - statyczna - obszar południowo-wschodni

Mapa burzowa Niemiec

Mapa burzowa Niemiec - animowana - obszar południowo-wschodni

Mapa burzowa Niemiec

Mapa burzowa Niemiec - statyczna - obszar centrum

Mapa burzowa Niemiec

Mapa burzowa Niemiec - animowana - obszar centrum

Mapa burzowa Niemiec

Mapa burzowa Słowenii - statyczna

Mapa burzowa Słowenii

Mapa burzowa Słowenii - animowana

Mapa burzowa Słowenii

Mapa burzowa Węgier - statyczna

Mapa burzowa Węgier

Mapa burzowa Węgier - animowana

Mapa burzowa Węgier

Mapa burzowa Włoch - statyczna

Mapa burzowa Włoch

Mapa burzowa Włoch - animowana

Mapa burzowa Włoch

Mapa burzowa Włoch - statyczna - obszar północno-zachodni

Mapa burzowa Włoch

Mapa burzowa Włoch - animowana - obszar północno-zachodni

Mapa burzowa Włoch

Mapa burzowa Włoch - statyczna - obszar północno-wschodni

Mapa burzowa Włoch

Mapa burzowa Włoch - animowana - obszar północno-wschodni

Mapa burzowa Włoch

Mapa burzowa Włoch - statyczna - obszar południowo-zachodni

Mapa burzowa Włoch

Mapa burzowa Włoch - animowana - obszar południowo-zachodni

Mapa burzowa Włoch

Mapa burzowa Włoch - statyczna - obszar południowo-wschodni

Mapa burzowa Włoch

Mapa burzowa Włoch - animowana - obszar południowo-wschodni

Mapa burzowa Włoch

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich - statyczna

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich - animowana

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich - statyczna - obszar północno-zachodni

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich - animowana - obszar północno-zachodni

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich - statyczna - obszar północno-wschodni

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich - animowana - obszar północno-wschodni

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich - statyczna - obszar południowo-zachodni

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich - animowana - obszar południowo-zachodni

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich - statyczna - obszar południowo-wschodni

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich - animowana - obszar południowo-wschodni

Mapa burzowa Wysp Brytyjskich

Mapa burzowa Szwajcarii i Liechtensteinu - statyczna

Mapa burzowa Szwajcarii i Liechtensteinu

Mapa burzowa Szwajcarii i Liechtensteinu - animowana

Mapa burzowa Szwajcarii i Liechtensteinu

Mapa burzowa Europy - statyczna

Mapa burzowa Europy

Mapa burzowa Europy - animowana

Mapa burzowa Europy