Zwierzyniec (50°37’N 22°58’E)

Brak wyładowań atmosferycznych