Wetlina (49°08’N 22°29’E)

Brak wyładowań atmosferycznych