Turek (52°01’N 18°30’E)

Brak wyładowań atmosferycznych