Trzebielino (54°12’N 17°06’E)

Brak wyładowań atmosferycznych