Tarczyn (51°59’N 20°50’E)

Brak wyładowań atmosferycznych