Sztutowo (54°20’N 19°10’E)

Brak wyładowań atmosferycznych