Solina (49°24’N 22°27’E)

Brak wyładowań atmosferycznych