Sieradz (51°36’N 18°44’E)

Wyładowania atmosferyczne
Zarejestrowano 2 wyładowania atmosferyczne w promieniu 20km. Najbliższe 19.70km na północny zachód.