Siamoszyce (50°30’N 19°35’E)

Zarejestrowano 37 wyładowań atmosferycznych. Najbliższe 35.7km na północny zachód.