Siamoszyce (50°30’N 19°35’E)

Brak wyładowań atmosferycznych