Ryn (53°56’N 21°32’E)

Brak wyładowań atmosferycznych