Ryki (51°37’N 21°57’E)

Brak wyładowań atmosferycznych