Ruda Kozielska (50°12’N 18°24’E)

Brak wyładowań atmosferycznych