Rewal (54°04’N 15°00’E)

Brak wyładowań atmosferycznych