Reszel (54°03’N 21°09’E)

Brak wyładowań atmosferycznych