Reda (54°37’N 18°20’E)

Brak wyładowań atmosferycznych