Puck (54°44’N 18°24’E)

Brak wyładowań atmosferycznych