Pisz (53°38’N 21°48’E)

Brak wyładowań atmosferycznych