Osie (53°36’N 18°21’E)

Brak wyładowań atmosferycznych