Milicz (51°32’N 17°17’E)

Brak wyładowań atmosferycznych