Medyka (49°48’N 22°57’E)

Brak wyładowań atmosferycznych