Marki (52°20’N 21°06’E)

Brak wyładowań atmosferycznych