Krynki (53°16’N 23°47’E)

Brak wyładowań atmosferycznych