Kowale Oleckie (54°10’N 22°26’E)

Brak wyładowań atmosferycznych