Koło (52°12’N 18°39’E)

Brak wyładowań atmosferycznych