Kazimierza Wielka (50°16’N 20°29’E)

Brak wyładowań atmosferycznych