Katowice (50°15’N 19°00’E)

Brak wyładowań atmosferycznych w promieniu 30km
Mróz, brak ostrzeżeń
Upał, ostrzeżenie I stopnia
Maksymalna temperatura od 30 do 34°C
Komunikat obowiązuje od 2021-06-20 09:30 do 2021-06-20 20:15.
Wiatr, brak ostrzeżeń
Opady, brak ostrzeżeń
Burze, brak ostrzeżeń
Trąby powietrzne, brak ostrzeżeń