Jarosław (50°02’N 22°42’E)

Brak wyładowań atmosferycznych