Iwonicz (49°35’N 21°47’E)

Wyładowania atmosferyczne
Zarejestrowano 6 wyładowań atmosferycznych w promieniu 50km. Najbliższe 39.53km na wschód.
Mróz, brak ostrzeżeń
Upał, brak ostrzeżeń
Wiatr, brak ostrzeżeń
Opady, brak ostrzeżeń
Burze, brak ostrzeżeń
Trąby powietrzne, brak ostrzeżeń