Imielin (50°08’N 19°11’E)

Brak wyładowań atmosferycznych