Gryfice (53°54’N 15°12’E)

Zarejestrowano 2 wyładowania atmosferyczne. Najbliższe 18.59km na południowy wschód.