Drobin (52°44’N 19°59’E)

Brak wyładowań atmosferycznych