Chrzanów (50°08’N 19°24’E)

Brak wyładowań atmosferycznych w promieniu 15km
Wysoka temperatura
Upał, ostrzeżenie I stopnia
Maksymalna temperatura od 30 do 34°C
Komunikat obowiązuje od 2021-06-20 09:30 do 2021-06-20 20:15.