Brok (52°42’N 21°51’E)

Brak wyładowań atmosferycznych