Braniewo (54°23’N 19°50’E)

Brak wyładowań atmosferycznych