Bielsk Podlaski (52°46’N 23°12’E)

Brak wyładowań atmosferycznych