Przywidz (54°12’N 18°19’E)

Brak wyładowań atmosferycznych w promieniu 40km
Mróz, brak ostrzeżeń
Upał, brak ostrzeżeń
Wiatr, brak ostrzeżeń
Opady, brak ostrzeżeń
Burze, brak ostrzeżeń
Trąby powietrzne, brak ostrzeżeń