Pińczów (50°32’N 20°32’E)

Brak wyładowań atmosferycznych w promieniu 25km