Młoszowa (50°09’N 19°30’E)

Mróz, brak ostrzeżeń
Upał, brak ostrzeżeń
Wiatr, ostrzeżenie I stopnia
Komunikat obowiązuje od 2018-09-23 18:00 do 2018-09-24 18:30.
Opady, brak ostrzeżeń
Burze, brak ostrzeżeń
Trąby powietrzne, brak ostrzeżeń