Imielin (50°08’N 19°11’E)

Brak wyładowań atmosferycznych w promieniu 50km
Opady, ostrzeżenie II stopnia
Opady deszczu od 41 do 70 mm w ciągu 24 godzin lub śniegu od 16 do 30 cm w ciągu 24 godzin lub śniegu od 10 do 15 cm w ciągu 12 godzin
Komunikat obowiązuje od 2019-05-21 12:02 do 2019-05-24 16:00.