Imielin (50°08’N 19°11’E)

Brak wyładowań atmosferycznych w promieniu 50km
Wiatr, ostrzeżenie I stopnia
Wiatr w porywach od 70 do 90 km/h
Komunikat obowiązuje od 2018-09-23 18:00 do 2018-09-24 18:30.