Dulowa (50°08'N 19°31'E)

Brak wyładowań atmosferycznych w promieniu 30km
Mróz, brak ostrzeżeń
Upał, brak ostrzeżeń
Silny wiatr
Wiatr, ostrzeżenie I stopnia
Wiatr w porywach od 70 do 90 km/h
Komunikat obowiązuje od 2018-01-18 14:00 do 2018-01-19 12:30.
Opady, brak ostrzeżeń
Burze, brak ostrzeżeń
Trąby powietrzne, brak ostrzeżeń